Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

9411 2363
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIgnition Ignition
6641 182c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIgnition Ignition
3450 60a6 500
Reposted fromdoener doener viavolldost volldost
6205 69f3 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
8946 b3e2
Reposted fromteijakool teijakool viaIgnition Ignition
3826 dc3a 500
HANS!!!
Reposted fromedcW edcW viaIgnition Ignition

March 29 2017

6069 44f4 500

momfricker:

bloodcountessabendroth:

I want in on this action

Reposted fromsailingonsuccess sailingonsuccess viaTank Tank

March 20 2017

6511 b5b9 500
Reposted frombread-making-viking bread-making-viking viaerq erq

March 16 2017

5614 06de 500
Crossfi✝
Reposted fromvolldost volldost viavolldost volldost

March 13 2017

2109 1ac5
Reposted fromVegelus Vegelus viavolldost volldost
8773 5479
Reposted fromkorzi korzi viavolldost volldost
8774 5de0
Reposted fromkorzi korzi viavolldost volldost
2982 4624 500
Reposted fromkarli2 karli2 viavolldost volldost
8386 6dc8 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viastonerr stonerr
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności. Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem nie może mieć czystych rąk.

2. Prawo bólu. Obrażony człowiek zadaje ból innym.

3. Prawo wyższego poziomu. Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.

4. Prawo bumerangu. Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.

5. Prawo młotka. Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.

6. Prawo wymiany. Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.

7. Prawo nauki. Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.

8. Prawo charyzmy. Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.

9. Prawo 10 punktów. Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.

10. Prawo sytuacji. Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.

11. Prawo Boba. Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.

12. Prawo dostępności. Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.

13. Prawo okopów. Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.

14. Prawo rolne. Wszystkie relacje można i należy kultywować.

15. Prawo 101 procent. Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.

16. Prawo cierpliwości. Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.

17. Prawo drugiej strony medalu. Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.

18. Prawo współpracy. Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromikhakima ikhakima viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl